Skip to content

Paviljongen Projekt Paviljongen

Här tänkte vi berätta om vårt projekt med det vi kallar paviljongen. Huset som byggdes för att vara en terapilokal hade stått öde ett antal år när vi kom till Klåvasten. Balken som går under golvet längs huset hade murknat och ruttnat så golvet var obrukbart. Vatten, toaletter var avstängt. Gamla oljepannan fungerade dåligt.
Med stöd av Leader Östra Skaraborg och Jordbruksverket började vi titta på möjligheten att göra i ordning paviljongen till en fungerande lokal, för cafe, kurser, konferenser, faster, kalas och allmän samlingsplats ute på landet.

Vi redovisade en plan och budget för Leader som godkände och arbetet kunde börja.

Utsidan innan start
Loggor Leader
Utsida ny 1